Een complexe combinatie die door koeling als gas wordt afgescheiden uit koolwaterstofgassen. Bestaat voornamelijk uit waterstof met uiteenlopende kleine hoeveelheden koolmonoxide, stikstof, methaan en C2-koolwaterstoffen. Gassen (aardolie), waterstof-rijk Raffinaderijgas Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 16:42

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Een complexe combinatie die door koeling als gas wordt afgescheiden uit koolwaterstofgassen. Bestaat voornamelijk uit waterstof met uiteenlopende kleine hoeveelheden koolmonoxide, stikstof, methaan en C2-koolwaterstoffen. Gassen (aardolie), waterstof-rijk Raffinaderijgas

 

Stofgegevens

CAS-nummer
68477-97-4
EG-nummer
270-780-7

Engelse naam
Gases (petroleum), hydrogen-rich, Refinery gas [A complex combination separated as a gas from hydrocarbon gases by chilling. It consists primarily of hydrogen with various small amounts of carbon monoxide, nitrogen, methane, and C2 hydrocarbons.]
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS aardoliederivaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 16:42

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
Een complexe combinatie die door koeling als gas wordt afgescheiden uit koolwaterstofgassen. Bestaat voornamelijk uit waterstof met uiteenlopende kleine hoeveelheden koolmonoxide, stikstof, methaan en C2-koolwaterstoffen. Gassen (aardolie), waterstof-rijk Raffinaderijgas
(68477-97-4)
Specifieke naam op ZZS
Een complexe combinatie die door koeling als gas wordt afgescheiden uit koolwaterstofgassen. Bestaat voornamelijk uit waterstof met uiteenlopende kleine hoeveelheden koolmonoxide, stikstof, methaan en C2-koolwaterstoffen. Gassen (aardolie), waterstof-rijk Raffinaderijgas
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 16:42

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 16:42

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
Een complexe combinatie die door koeling als gas wordt afgescheiden uit koolwaterstofgassen. Bestaat voornamelijk uit waterstof met uiteenlopende kleine hoeveelheden koolmonoxide, stikstof, methaan en C2-koolwaterstoffen. Gassen (aardolie), waterstof-rijk Raffinaderijgas
(68477-97-4)
Specifieke naam CMR
Een complexe combinatie die door koeling als gas wordt afgescheiden uit koolwaterstofgassen. Bestaat voornamelijk uit waterstof met uiteenlopende kleine hoeveelheden koolmonoxide, stikstof, methaan en C2-koolwaterstoffen. Gassen (aardolie), waterstof-rijk Raffinaderijgas
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid