Benzine, natuurlijke, Een complexe verzameling koolwaterstoffen afgescheiden van aardgas door processen als afkoeling en absorptie. Bestaat voornamelijk uit verzadigde alifatische koolwaterstoffen overwegend C4 tot en met C8, met een kooktraject van ongeveer -20°C tot 120°C. Nafta met laag kookpunt Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 22:10

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Benzine, natuurlijke, Een complexe verzameling koolwaterstoffen afgescheiden van aardgas door processen als afkoeling en absorptie. Bestaat voornamelijk uit verzadigde alifatische koolwaterstoffen overwegend C4 tot en met C8, met een kooktraject van ongeveer -20°C tot 120°C. Nafta met laag kookpunt

 

Stofgegevens

CAS-nummer
8006-61-9
EG-nummer
232-349-1

Engelse naam
Gasoline, natural, Low boiling point naphtha [A complex combination of hydrocarbons separated from natural gas by processes such as refrigeration or absorption. It consists predominantly of saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C4 through C8 and boiling in the range of approximately minus 20°C to 120°C (-4°F to 248°F).]
Functionele stofgroepen
Stoffenlijst rampeninterventiewaarden
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep
ZZS aardoliederivaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 22:10

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
Benzine, natuurlijke, Een complexe verzameling koolwaterstoffen afgescheiden van aardgas door processen als afkoeling en absorptie. Bestaat voornamelijk uit verzadigde alifatische koolwaterstoffen overwegend C4 tot en met C8, met een kooktraject van ongeveer -20°C tot 120°C. Nafta met laag kookpunt
(8006-61-9)
Specifieke naam op ZZS
Benzine, natuurlijke, Een complexe verzameling koolwaterstoffen afgescheiden van aardgas door processen als afkoeling en absorptie. Bestaat voornamelijk uit verzadigde alifatische koolwaterstoffen overwegend C4 tot en met C8, met een kooktraject van ongeveer -20°C tot 120°C. Nafta met laag kookpunt
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 22:10

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm Benzine, natuurlijke, Een complexe verzameling koolwaterstoffen afgescheiden van aardgas door processen als afkoeling en absorptie. Bestaat voornamelijk uit verzadigde alifatische koolwaterstoffen overwegend C4 tot en met C8, met een kooktraject van ongeveer -20°C tot 120°C. Nafta met laag kookpunt
(8006-61-9)
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 10 min
510 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 10 min
11000 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 10 min
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 30 min
510 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 30 min
3600 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 30 min
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur
510 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur
3600 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 22:10

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
Benzine, natuurlijke, Een complexe verzameling koolwaterstoffen afgescheiden van aardgas door processen als afkoeling en absorptie. Bestaat voornamelijk uit verzadigde alifatische koolwaterstoffen overwegend C4 tot en met C8, met een kooktraject van ongeveer -20°C tot 120°C. Nafta met laag kookpunt
(8006-61-9)
Specifieke naam CMR
Benzine, natuurlijke, Een complexe verzameling koolwaterstoffen afgescheiden van aardgas door processen als afkoeling en absorptie. Bestaat voornamelijk uit verzadigde alifatische koolwaterstoffen overwegend C4 tot en met C8, met een kooktraject van ongeveer -20°C tot 120°C. Nafta met laag kookpunt
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid