Arseenzuur, koper(2+)zout Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 00:03

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Arseenzuur, koper(2+)zout

 

Stofgegevens

CAS-nummer
29871-13-4
EG-nummer
249-916-4

Engelse naam
Arsenic acid, copper(2+) salt
Molecuulformule
As2-Cu3-O8
SMILES
[O-][As](=O)([O-])[O-].[O-][As](=O)([O-])[O-].[Cu+2].[Cu+2].[Cu+2]
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS arseen en arseenverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 00:03

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
Arseenzuur, koper(2+)zout
(29871-13-4)
Op ZZS lijst vanwege REACH Restricties
Datum toevoeging
5-3-2024

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
Arseenzuur, koper(2+)zout
(29871-13-4)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
Arseenzuur, koper(2+)zout
(29871-13-4)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII
arseenverbindingen
Beperkingsvoorwaarden volgens restrictie 19

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 00:03

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 00:03

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid