10-chloor-10H-fenoxarsine Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 04:07

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

10-chloor-10H-fenoxarsine

 

Stofgegevens

CAS-nummer
2865-70-5
EG-nummer
220-684-6
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
10-chloro-10H-phenoxarsine
Molecuulformule
C12-H8-As-Cl-O
SMILES
Cl[As]1C2=CC=CC=C2OC2=C1C=CC=C2
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS arseen en arseenverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 04:07

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
10-chloor-10H-fenoxarsine
(2865-70-5)
Op ZZS lijst vanwege REACH Restricties
Datum toevoeging
5-3-2024

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
10-chloor-10H-fenoxarsine
(2865-70-5)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
10-chloor-10H-fenoxarsine
(2865-70-5)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII
arseenverbindingen
Beperkingsvoorwaarden volgens restrictie 19

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 04:07

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 04:07

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid