koolwaterstoffen C10, aromaten, <1% naftaleen | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 9/22/2021 om: 11:21 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Koolwaterstoffen C10, Aromaten, <1% Naftaleen

Stofgegevens

 
Stofnaam
koolwaterstoffen C10, aromaten, <1% naftaleen
Engelse naam
hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene
EG-nummer
918-811-1
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 9/22/2021 om: 11:21 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
koolwaterstoffen C10, aromaten, <1% naftaleen
Specifieke naam op ZZS
Datum toevoeging 24-1-2020
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
koolwaterstoffen C10, aromaten, <1% naftaleen
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

Deze stof is als ZZS geïdentificeerd omdat deze volgens de stofnaam mogelijk meer dan 0,1% van de ZZS naftaleen bevat. Als kan worden aangetoond dat het gehalte aan naftaleen lager is dan 0,1% en er ook geen andere ZZS in de stof aanwezig zijnin een concentratie hoger dan 0,1% hoeft de stof niet als ZZS te worden beschouwd.

Let op!

Geprint op: 9/22/2021 om: 11:21 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 9/22/2021 om: 11:21 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 9/22/2021 om: 11:21 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten