Arseenzuur, calciumzout (1:2) Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 03:15

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Arseenzuur, calciumzout (1:2)

 

Stofgegevens

CAS-nummer
13464-39-6

Engelse naam
Arsenic acid, calcium salt (1:2)
Molecuulformule
As-Ca2-O4
SMILES
[Ca+2].[As]([O-])([O-])([O-])=O.[Ca+2]
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS arseen en arseenverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 03:15

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
Arseenzuur, calciumzout (1:2)
(13464-39-6)
Op ZZS lijst vanwege REACH Restricties
Datum toevoeging
5-3-2024

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
Arseenzuur, calciumzout (1:2)
(13464-39-6)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
Arseenzuur, calciumzout (1:2)
(13464-39-6)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII
arseenverbindingen
Beperkingsvoorwaarden volgens restrictie 19

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 03:15

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 03:15

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid