Een complexe verzameling koolwaterstoffen overwegend C1 tot en met C3, met een kooktraject van ongeveer -164°C tot -42°C. Petroleumgas, koolwaterstoffen C1-3 Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 15:33

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Een complexe verzameling koolwaterstoffen overwegend C1 tot en met C3, met een kooktraject van ongeveer -164°C tot -42°C. Petroleumgas, koolwaterstoffen C1-3

 

Stofgegevens

CAS-nummer
68527-16-2
EG-nummer
271-259-7

Engelse naam
Hydrocarbons, C1-3, Petroleum gas [A complex combination of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C3 and boiling in the range of approximately minus 164°C to minus 42°C (-263°F to -44°F).]
Synoniemen
Hydrocarbons, C1-3
Petroleum gas
[A complex combination of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C3 and boiling in the range of approximately minus 164°C to minus 42°C (-263°F to -44°F).]
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep
ZZS aardoliederivaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 15:33

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
Een complexe verzameling koolwaterstoffen overwegend C1 tot en met C3, met een kooktraject van ongeveer -164°C tot -42°C. Petroleumgas, koolwaterstoffen C1-3
(68527-16-2)
Specifieke naam op ZZS
Een complexe verzameling koolwaterstoffen overwegend C1 tot en met C3, met een kooktraject van ongeveer -164°C tot -42°C. Petroleumgas, koolwaterstoffen C1-3
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 15:33

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 15:33

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
Een complexe verzameling koolwaterstoffen overwegend C1 tot en met C3, met een kooktraject van ongeveer -164°C tot -42°C. Petroleumgas, koolwaterstoffen C1-3
(68527-16-2)
Specifieke naam CMR
Een complexe verzameling koolwaterstoffen overwegend C1 tot en met C3, met een kooktraject van ongeveer -164°C tot -42°C. Petroleumgas, koolwaterstoffen C1-3
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid