Een complex residu, afkomstig uit de atmosferische destillatie van de butaan-butyleenstroom. Bestaat uit alifatische koolwaterstoffen overwegend C4 tot en met C6. Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd Residu-oliën (aardolie), butaanverwijderingstoren Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 02:40

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Een complex residu, afkomstig uit de atmosferische destillatie van de butaan-butyleenstroom. Bestaat uit alifatische koolwaterstoffen overwegend C4 tot en met C6. Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd Residu-oliën (aardolie), butaanverwijderingstoren

 

Stofgegevens

CAS-nummer
68478-16-0
EG-nummer
270-795-9

Engelse naam
Residual oils (petroleum), deisobutanizer tower, Low boiling point naphtha - unspecified [A complex residuum from the atmospheric distillation of the butane-butylene stream. It consists of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C4 through C6.]
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep
ZZS aardoliederivaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 02:40

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
Een complex residu, afkomstig uit de atmosferische destillatie van de butaan-butyleenstroom. Bestaat uit alifatische koolwaterstoffen overwegend C4 tot en met C6. Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd Residu-oliën (aardolie), butaanverwijderingstoren
(68478-16-0)
Specifieke naam op ZZS
Een complex residu, afkomstig uit de atmosferische destillatie van de butaan-butyleenstroom. Bestaat uit alifatische koolwaterstoffen overwegend C4 tot en met C6. Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd Residu-oliën (aardolie), butaanverwijderingstoren
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 02:40

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 02:40

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
Een complex residu, afkomstig uit de atmosferische destillatie van de butaan-butyleenstroom. Bestaat uit alifatische koolwaterstoffen overwegend C4 tot en met C6. Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd Residu-oliën (aardolie), butaanverwijderingstoren
(68478-16-0)
Specifieke naam CMR
Een complex residu, afkomstig uit de atmosferische destillatie van de butaan-butyleenstroom. Bestaat uit alifatische koolwaterstoffen overwegend C4 tot en met C6. Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd Residu-oliën (aardolie), butaanverwijderingstoren
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid