ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Lucht

tonen verbergen

Een complex residu, afkomstig uit de atmosferische destillatie van de butaan-butyleenstroom. Bestaat uit alifatische koolwaterstoffen overwegend C4 tot en met C6. Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd Residu-oliën (aardolie), butaanverwijderingstoren behoort tot ZZS aardoliederivaten