gechloreerde aardolie paraffines, normaal C>10 Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 02:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

gechloreerde aardolie paraffines, normaal C>10

 

Stofgegevens

CAS-nummer
97553-43-0
EG-nummer
307-202-0

Engelse naam
paraffins (petroleum), normal C>10, chloro
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS gechloreerde en gebromeerde koolwaterstoffen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 02:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
C10-13-chlooralkanen (SCCPs)
(85535-84-8)
gechloreerde aardolie paraffines, normaal C>10
(97553-43-0)

(behoort tot C10-13-chlooralkanen )
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

KRW prioritaire stoffen
C10-13-chlooralkanen (SCCPs)
(85535-84-8)
Specifieke naam op KRW
Chlooralkanen, C10-13
Geplaatst als

OSPAR

OSPAR
C10-13-chlooralkanen (SCCPs)
(85535-84-8)
Specifieke naam op OSPAR
c10-13-chlooralkanen; kortketenige gechloreerde paraffines (SCCP's)
Laatste revisie Achtergrond document (Organiserend land)
2009 (Zweden)

E-PRTR

E-PRTR
C10-13-chlooralkanen (SCCPs)
(85535-84-8)
Specifieke stofnaam op EPRTR
C10-13-chlooralkanen
Drempelwaarde voor uitstoot in de lucht
Drempelwaarde voor uitstoot in water

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
C10-13-chlooralkanen (SCCPs)
(85535-84-8)
Specifieke naam in POP verordening
Alkanen, C10-C13, chloor (gechloreerde paraffines met een korte keten) (SCCP’s)
Verbod, vrijstelling en/of beperking volgens

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 02:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm C10-13-chlooralkanen (SCCPs)
(85535-84-8)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (totaal)
0,4 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (totaal)
1,4 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (totaal)
0,4 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (totaal)
1,4 µg/l

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 02:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid