Di-ethyleentriaminepenta-azijnzuur Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 02:48

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Di-ethyleentriaminepenta-azijnzuur

 

Stofgegevens

CAS-nummer
67-43-6
EG-nummer
200-652-8
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Stofafkorting
DTPA
Engelse naam
N-carboxymethyliminobis(ethylenenitrilo)tetra(acetic acid)
Synoniemen
pentetic acid
N-carboxymethyliminobis (ethyleennitrilo) tetraazijnzuur
Aquo-code
DTPA
SIKB-id
3695
Molecuulformule
C14-H23-N3-O10
SMILES
OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CCN(CC(O)=O)CC(O)=O
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst Potentiële ZZS - VERWIJDERD VAN LIJST
Lijst CMR-stoffen SZW
indicatieve drinkwaterrichtwaarden
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 02:48

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
Di-ethyleentriaminepenta-azijnzuur (DTPA)
(67-43-6)
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
8-7-2022

Potentiële ZZS

Potentiële ZZS
Di-ethyleentriaminepenta-azijnzuur - VERWIJDERD VAN LIJST (DTPA)
(67-43-6)
Datum verwijdering
30-10-2020
Reden verwijdering
Zelfclassificatie als CMR 1A of 1B

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
Di-ethyleentriaminepenta-azijnzuur (DTPA)
(67-43-6)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 02:48

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm Di-ethyleentriaminepenta-azijnzuur (DTPA)
(67-43-6)
Mens Drinkwater Drinkwaterkwaliteitseis - Indicatoren - Signaleringsparameters
1 µg/l
Mens Drinkwater Indicatieve drinkwaterrichtwaarde
700 µg/l

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 02:48

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
Di-ethyleentriaminepenta-azijnzuur (DTPA)
(67-43-6)
Specifieke naam CMR
N-carboxymethyliminobis (ethyleennitrilo) tetraazijnzuur
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
Di-ethyleentriaminepenta-azijnzuur (DTPA)
(67-43-6)
Specifieke naam op SZW-lijst
N-carboxymethyliminobis (ethyleennitrilo) tetraazijnzuur
SZW-lijst met voor de voortplanting giftige stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
Di-ethyleentriaminepenta-azijnzuur (DTPA)
(67-43-6)
Specifieke naam ECHA
N-carboxymethyliminobis(ethylenenitrilo)tetra(acetic acid)
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid