Di-ethyleentriaminepenta-azijnzuur | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 9/30/2020 om: 12:40 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Di-Ethyleentriaminepenta-Azijnzuur

Stofgegevens

 
Stofnaam
Di-ethyleentriaminepenta-azijnzuur
Stofafkorting
DTPA
Engelse naam
N-carboxymethyliminobis(ethylenenitrilo)tetra(acetic acid)
CAS-nummer
67-43-6
EG-nummer
200-652-8
Synoniem
pentetic acid
Molecuulformule
C14-H23-N3-O10
SMILES
N(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
Functionele stofgroep
Lijst Potentiële ZZS

Let op!

Geprint op: 9/30/2020 om: 12:40 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 9/30/2020 om: 12:40 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm Di-ethyleentriaminepenta-azijnzuur (DTPA)
(67-43-6)
Mens Drinkwater Indicatieve drinkwaterrichtwaarde 700 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

187:

Een drinkwaterrichtwaarde is een gezondheidskundig onderbouwde veilige risicogrens voor een individuele stof in drinkwater die niet wettelijk is vastgelegd.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 9/30/2020 om: 12:40 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 9/30/2020 om: 12:40 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten