triwaterstofhydroxybis[orthosilicato(4-)]trinikkelaat(3-) Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 6/3/2023 om: 4:04 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Triwaterstofhydroxybis[Orthosilicato(4-)]Trinikkelaat(3-)

Stofgegevens

 
Stofnaam
triwaterstofhydroxybis[orthosilicato(4-)]trinikkelaat(3-)
Engelse naam
trihydrogen hydroxybis[orthosilicato(4-)]trinickelate(3-)
CAS-nummer
12519-85-6
EG-nummer
235-688-3
ECHA stofinformatie
Substance Infocard
Synoniem
triwaterstofhydroxybis[orthosilicato(4-)] trinikkel(3-)
Molecuulformule
H4-Ni3-O9-Si2
SMILES
[H+].[H+].[H+].[OH-].[O-][Si]([O-])([O-])[O-].[O-][Si]([O-])([O-])[O-].[Ni+2].[Ni+2].[Ni+2]
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Chemische stofgroep
ZZS nikkel en nikkelverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator (opens in a new tab)
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 6/3/2023 om: 4:04 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
triwaterstofhydroxybis[orthosilicato(4-)]trinikkelaat(3-)
(12519-85-6)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 6/3/2023 om: 4:04 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen (opens in a new tab)

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm triwaterstofhydroxybis[orthosilicato(4-)]trinikkelaat(3-)
(12519-85-6)
Milieu Lucht Lucht EU-streefwaarde 0,02 µg/m3

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

1:

EU-streefwaarde per 1 januari 2013, geldend als MTR.

Let op!

Geprint op: 6/3/2023 om: 4:04 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen (opens in a new tab)

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid zijn opgenomen.
CMR volgens CLP
triwaterstofhydroxybis[orthosilicato(4-)]trinikkelaat(3-)
(12519-85-6)
Specifieke naam CMR nikkel(II)silicaat [1], dinikkelorthosilicaat [2], nikkelsilicaat(3:4) [3], kiezelzuur nikkelzout [4], triwaterstofhydroxybis[orthosilicato(4-)]trinikkelaat(3-) [5]
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR-stoffen SZW
triwaterstofhydroxybis[orthosilicato(4-)]trinikkelaat(3-)
(12519-85-6)
Specifieke naam op SZW-lijst triwaterstofhydroxybis[orthosilicato(4-)] trinikkel(3-)
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen Staatscourant 2023-30
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoten