fenol, dodecyl-, vertakt | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 9/26/2021 om: 2:04 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Fenol, Dodecyl-, Vertakt

Stofgegevens

 
Stofnaam
fenol, dodecyl-, vertakt
Engelse naam
phenol, dodecyl-, branched
CAS-nummer
121158-58-5
EG-nummer
310-154-3
Synoniem
tetrapropenylphenol
fenol, dodecyl-, vertakt;
tetrapropenyl phenol
4-(3,4,5,6-tetramethyloctan-2-yl)phenol
4-(3,4,5-trimethylheptyl)phenol
phenol, alkyl branched (species comprising decyl, undecyl, dodecyl, tridecyl, tetradecyl, pentadecyl, substituents)
phenol, para alkylation products with C12-rich branched olefins from propene oligomerisation
Molecuulformule
C15-H24-O to C21-H36-O
SMILES
CCC(C)C(C)C(C)CCc1ccc(O)cc1
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Chemische stofgroep
ZZS fenolen
alkyleringsproducten van fenol (voornamelijk in para-positie) met C12-rijke vertakte of lineaire alkylketens van propeenoligomerisatie, omvattend individuele isomeren en/of combinaties daarvan
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 9/26/2021 om: 2:04 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

Deze stof staat nog niet als ZZS in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer. De weergegeven stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk

Let op!

Geprint op: 9/26/2021 om: 2:04 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 9/26/2021 om: 2:04 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 9/26/2021 om: 2:04 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten