phenol, alkylation products (mainly in para position) with C12-rich branched or linear alkylchains from propene oligomerisation, covering any individual isomers and/ or combinations thereof | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/10/2021 om: 3:41 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Phenol, Alkylation Products (Mainly In Para Position) With C12-Rich Branched Or Linear Alkylchains From Propene Oligomerisation, Covering Any Individual Isomers And/ Or Combinations Thereof

Stofgegevens

 
Stofnaam
phenol, alkylation products (mainly in para position) with C12-rich branched or linear alkylchains from propene oligomerisation, covering any individual isomers and/ or combinations thereof
Stofafkorting
PDDP
Engelse naam
phenol, alkylation products (mainly in para position) with C12-rich branched or linear alkylchains from propene oligomerisation, covering any individual isomers and/ or combinations thereof
Synoniem
phenol, alkylation products (mainly in para position) with C12-rich branched or linear olefins from propene oligomerisation
Functionele stofgroep
Lijst Potentiële ZZS
fenol, dodecyl-, vertakt
fenol, 4-dodecyl-, vertakt
fenol, (tetrapropenyl)- derivaten
4-isododecylfenol
dodecylfenol
p-dodecylfenol

Let op!

Geprint op: 5/10/2021 om: 3:41 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

De vermelding van de zelfclassificatie op de ECHA website is niet getoetst door het RIVM. Een CLP zelfclassificatie als CMR 1A of 1B kan voor het bevoegd gezag aanleiding zijn om de stof als ZZS te beschouwen.

Let op!

Geprint op: 5/10/2021 om: 3:41 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/10/2021 om: 3:41 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/10/2021 om: 3:41 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR volgens CLP
fenol, (tetrapropenyl)- derivaten
(74499-35-7)

(behoort tot phenol, alkylation products (mainly in para position) with C12-rich branched or linear alkylchains from propene oligomerisation, covering any individual isomers and/ or combinations thereof
fenol, 4-dodecyl-, vertakt
(210555-94-5)

(behoort tot phenol, alkylation products (mainly in para position) with C12-rich branched or linear alkylchains from propene oligomerisation, covering any individual isomers and/ or combinations thereof
fenol, dodecyl-, vertakt
(121158-58-5)

(behoort tot phenol, alkylation products (mainly in para position) with C12-rich branched or linear alkylchains from propene oligomerisation, covering any individual isomers and/ or combinations thereof
Specifieke naam CMR fenol, dodecyl-, vertakt; [1] fenol, 2-dodecyl-, vertakt; [2] fenol, 3-dodecyl-, vertakt; [3] fenol, 4-dodecyl-, vertakt; [4] fenol, (tetrapropenyl)-derivaten [5]
fenol, dodecyl-, vertakt; [1] fenol, 2-dodecyl-, vertakt; [2] fenol, 3-dodecyl-, vertakt; [3] fenol, 4-dodecyl-, vertakt; [4] fenol, (tetrapropenyl)-derivaten [5]
fenol, dodecyl-, vertakt; [1] fenol, 2-dodecyl-, vertakt; [2] fenol, 3-dodecyl-, vertakt; [3] fenol, 4-dodecyl-, vertakt; [4] fenol, (tetrapropenyl)-derivaten [5]
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.

Toelichtende voetnoten