ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Water

tonen verbergen

Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen uit de waterstofontzwaveling van door directe fractionering verkregen nafta. Bestaat uit waterstof en verzadigde alifatische koolwaterstoffen overwegend C1 tot en met C6. Raffinaderijgas, Restgas (aardolie), waterstofontzwaveling van door directe fractionering verkregen nafta, afscheider behoort tot ZZS aardoliederivaten