nikkeldiperchloraat Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 04:33

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

nikkeldiperchloraat

 

Stofgegevens

CAS-nummer
13637-71-3
EG-nummer
237-124-1

Engelse naam
nickel diperchlorate
Synoniemen
perchloorzuur nikkel(II)zout
perchloric acid
nickel(II) salt
perchloric acid nickel(II) salt
Molecuulformule
Cl2-Ni-O8
SMILES
[Ni++].[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Chemische stofgroep
ZZS nikkel en nikkelverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 04:33

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
nikkeldiperchloraat
(13637-71-3)
Specifieke naam op ZZS
nikkeldiperchloraat; perchloorzuur nikkel(II)zout
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
nikkeldiperchloraat
(13637-71-3)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
nikkeldiperchloraat
(13637-71-3)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII
nikkel en nikkelverbindingen
Beperkingsvoorwaarden volgens
Beperkingsvoorwaarden volgens restrictie 28, 29 en 30

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 04:33

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm nikkeldiperchloraat
(13637-71-3)
Milieu Lucht Lucht EU-streefwaarde
0,02 µg/m3

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 04:33

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
nikkeldiperchloraat
(13637-71-3)
Specifieke naam CMR
nikkeldiperchloraat, perchloorzuur nikkel(II)zout
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens
CMR Categorie 2 volgens

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
nikkeldiperchloraat
(13637-71-3)
Specifieke naam op SZW-lijst
nikkeldiperchloraat
SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen
SZW-lijst met voor de voortplanting giftige stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid