ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Water

tonen verbergen

Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door fractionering van met waterstof ontzwaveld verkookserdestillaat. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C5 tot C11, met een kooktraject van ongeveer 23°C tot 196°C. Nafta (aardolie), waterstofontzwaveld totaalfractie uit verkookser, Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd behoort tot ZZS aardoliederivaten