ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Water

tonen verbergen

Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door destillatie van producten van de katalytische reforming van C6-8-toevoer en teruggevoerd om waterstof te behouden. Bestaat voornamelijk uit waterstof. Kan ook uiteenlopende kleine hoeveelheden koolmonoxide, kooldioxide, stikstof en koolwaterstoffen overwegend C1 tot en met C6, bevatten. Gassen (aardolie), terugvoer C6-8-katalytische reformer, Raffinaderijgas behoort tot ZZS aardoliederivaten