cadmium bis(2-ethylhexanoaat) Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 04:25

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

cadmium bis(2-ethylhexanoaat)

 

Stofgegevens

CAS-nummer
2420-98-6
EG-nummer
219-346-0

Engelse naam
cadmium bis(2-ethylhexanoate)
Molecuulformule
C16-H30-Cd-O4
SMILES
[Cd++].CCCCC(CC)C([O-])=O.CCCCC(CC)C([O-])=O
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep
ZZS cadmium en cadmiumverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 04:25

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
cadmium bis(2-ethylhexanoaat)
(2420-98-6)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 04:25

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 04:25

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
cadmium bis(2-ethylhexanoaat)
(2420-98-6)
Specifieke naam ECHA
Cadmium bis(2-ethylhexanoate)
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid