nikkeldiarsenide | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 11/29/2021 om: 7:11 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Nikkeldiarsenide

Stofgegevens

 
Stofnaam
nikkeldiarsenide
Engelse naam
nickel diarsenide
CAS-nummer
12068-61-0
EG-nummer
235-103-1
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Chemische stofgroep
metalen en metaalverbindingen
ZZS arseen en arseenverbindingen
ZZS nikkel en nikkelverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 11/29/2021 om: 7:11 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
nikkeldiarsenide
(12068-61-0)
Specifieke naam op ZZS nikkeldiarsenide
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
nikkeldiarsenide
(12068-61-0)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,25 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

De getoonde waarde voor de grensmassastroom wijkt af van de algemene waarde voor de MVP 1 en 2 stofklassen. De getoonde waarde geldt tot 1 januari 2025, daarna wordt de algemene waarde van kracht.

Let op!

Geprint op: 11/29/2021 om: 7:11 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm nikkeldiarsenide
(12068-61-0)
Milieu Lucht Lucht EU-streefwaarde 0,006 µg/m3
 

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

1:

EU-richtwaarde per 1 januari 2013, geldend als MTR.

Streefwaarde arseen

Let op!

Geprint op: 11/29/2021 om: 7:11 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 11/29/2021 om: 7:11 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR volgens CLP
nikkeldiarsenide
(12068-61-0)
Specifieke naam CMR nikkeldiarsenide [1], nikkelarsenide [2]
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR-stoffen SZW
nikkeldiarsenide
(12068-61-0)
Specifieke naam op SZW-lijst nikkeldiarsenide
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen Staatscourant 2021-31285

Toelichtende voetnoten