Arseninezuur, neodymium(3+) zout Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 22:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Arseninezuur, neodymium(3+) zout

 

Stofgegevens

CAS-nummer
76871-63-1

Engelse naam
Arsenenous acid, neodymium(3+) salt
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS arseen en arseenverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 22:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
Arseninezuur, neodymium(3+) zout
(76871-63-1)
Op ZZS lijst vanwege REACH Restricties
Datum toevoeging
5-3-2024

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
Arseninezuur, neodymium(3+) zout
(76871-63-1)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
Arseninezuur, neodymium(3+) zout
(76871-63-1)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII
arseenverbindingen
Beperkingsvoorwaarden volgens restrictie 19

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 22:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 22:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid