Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door de destillatie van de producten van een katalytisch kraakproces. Bestaat voornamelijk uit alifatische koolwaterstoffen overwegend C1 tot en met C6. Gassen (aardolie), katalytische kraker, Petroleumgas Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 20:36

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door de destillatie van de producten van een katalytisch kraakproces. Bestaat voornamelijk uit alifatische koolwaterstoffen overwegend C1 tot en met C6. Gassen (aardolie), katalytische kraker, Petroleumgas

 

Stofgegevens

CAS-nummer
68477-74-7
EG-nummer
270-756-6

Engelse naam
Gases (petroleum), catalytic cracker, Petroleum gas [A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of the products from a catalytic cracking process. It consists predominantly of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C6.]
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS aardoliederivaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 20:36

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door de destillatie van de producten van een katalytisch kraakproces. Bestaat voornamelijk uit alifatische koolwaterstoffen overwegend C1 tot en met C6. Gassen (aardolie), katalytische kraker, Petroleumgas
(68477-74-7)
Specifieke naam op ZZS
Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door de destillatie van de producten van een katalytisch kraakproces. Bestaat voornamelijk uit alifatische koolwaterstoffen overwegend C1 tot en met C6. Gassen (aardolie), katalytische kraker, Petroleumgas
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 20:36

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 20:36

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door de destillatie van de producten van een katalytisch kraakproces. Bestaat voornamelijk uit alifatische koolwaterstoffen overwegend C1 tot en met C6. Gassen (aardolie), katalytische kraker, Petroleumgas
(68477-74-7)
Specifieke naam CMR
Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door de destillatie van de producten van een katalytisch kraakproces. Bestaat voornamelijk uit alifatische koolwaterstoffen overwegend C1 tot en met C6. Gassen (aardolie), katalytische kraker, Petroleumgas
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid