Destillaten (koolteer), naftaleenoliën indool-methylnaftaleenfractie, Een destillaat dat afkomstig is uit de fractionele destillatie van hoge-temperatuur-koolteer. Bestaat voornamelijk uit indool en methylnaftaleen en heeft een kooktraject van ongeveer 235 °C tot 255 °C. Methylnaftaleenolie Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 20:40

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Destillaten (koolteer), naftaleenoliën indool-methylnaftaleenfractie, Een destillaat dat afkomstig is uit de fractionele destillatie van hoge-temperatuur-koolteer. Bestaat voornamelijk uit indool en methylnaftaleen en heeft een kooktraject van ongeveer 235 °C tot 255 °C. Methylnaftaleenolie

 

Stofgegevens

CAS-nummer
101794-91-6
EG-nummer
309-972-3

Engelse naam
Distillates (coal tar), naphthalene oils, indole-methylnaphthalene fraction, Methylnaphthalene Oil [A distillate from the fractional distillation of high temperature coal tar. Composed primarily of indole and methylnaphthalene boiling in the range of approximately 235°C to 255°C (455°F to 491°F).]
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS steenkoolderivaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 20:40

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
Destillaten (koolteer), naftaleenoliën indool-methylnaftaleenfractie, Een destillaat dat afkomstig is uit de fractionele destillatie van hoge-temperatuur-koolteer. Bestaat voornamelijk uit indool en methylnaftaleen en heeft een kooktraject van ongeveer 235 °C tot 255 °C. Methylnaftaleenolie
(101794-91-6)
Specifieke naam op ZZS
Destillaten (koolteer), naftaleenoliën indool-methylnaftaleenfractie, Een destillaat dat afkomstig is uit de fractionele destillatie van hoge-temperatuur-koolteer. Bestaat voornamelijk uit indool en methylnaftaleen en heeft een kooktraject van ongeveer 235 °C tot 255 °C. Methylnaftaleenolie
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 20:40

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 20:40

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
Destillaten (koolteer), naftaleenoliën indool-methylnaftaleenfractie, Een destillaat dat afkomstig is uit de fractionele destillatie van hoge-temperatuur-koolteer. Bestaat voornamelijk uit indool en methylnaftaleen en heeft een kooktraject van ongeveer 235 °C tot 255 °C. Methylnaftaleenolie
(101794-91-6)
Specifieke naam CMR
Destillaten (koolteer), naftaleenoliën indool-methylnaftaleenfractie, Een destillaat dat afkomstig is uit de fractionele destillatie van hoge-temperatuur-koolteer. Bestaat voornamelijk uit indool en methylnaftaleen en heeft een kooktraject van ongeveer 235 °C tot 255 °C. Methylnaftaleenolie
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid