zink arsenaat Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 12:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

zink arsenaat

 

Stofgegevens

CAS-nummer
13464-44-3
EG-nummer
236-683-9

Engelse naam
zinc arsenate
Molecuulformule
As2-H6-O8-Zn3
SMILES
[As]([O-])([O-])([O-])=O.[Zn+2].[As]([O-])([O-])([O-])=O.[Zn+2].[Zn+2]
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroepen
ZZS arseen en arseenverbindingen
zink en zinkverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 12:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
zink arsenaat
(13464-44-3)
Op ZZS lijst vanwege REACH Restricties
Datum toevoeging
21-1-2022

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
zink arsenaat
(13464-44-3)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
zink arsenaat
(13464-44-3)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII
arseenverbindingen
Beperkingsvoorwaarden volgens restrictie 19

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 12:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 12:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
zink arsenaat
(13464-44-3)
Specifieke naam ECHA
Zinc arsenate
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid