calcium arsenaat (CaHAsO4) (6CI,7CI) Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 12:52

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

calcium arsenaat (CaHAsO4) (6CI,7CI)

 

Stofgegevens

CAS-nummer
15195-00-3
EG-nummer
672-782-7

Engelse naam
calcium arsenate (CaHAsO4) (6CI,7CI)
Molecuulformule
As-Ca-H-O4
SMILES
[Ca++].O[As]([O-])([O-])=O
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep
ZZS arseen en arseenverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 12:52

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
calcium arsenaat (CaHAsO4) (6CI,7CI)
(15195-00-3)
Op ZZS lijst vanwege REACH Restricties
Datum toevoeging
21-1-2022

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
calcium arsenaat (CaHAsO4) (6CI,7CI)
(15195-00-3)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
calcium arsenaat (CaHAsO4) (6CI,7CI)
(15195-00-3)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII
arseenverbindingen
Beperkingsvoorwaarden volgens restrictie 19

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 12:52

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 12:52

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
calcium arsenaat (CaHAsO4) (6CI,7CI)
(15195-00-3)
Specifieke naam ECHA
Calcium arsenate (CaHAsO4) (6CI,7CI)
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid