Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door destillatie van producten uit een katalytisch reformingproces. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C5 tot en met C8, met een kooktraject van ongeveer 35°C tot 120°C. Bevat een relatief grote hoeveelheid vertakte koolwaterstoffen en de aromatische bestanddelen zijn verwijderd. Katalytisch gereformde nafta met laag kookpunt, Nafta (aardolie), lichte katalytisch gereformde, vrij van aromaten | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 19-4-2019 om: 2:48

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Een Complexe Verzameling Koolwaterstoffen Verkregen Door Destillatie Van Producten Uit Een Katalytisch Reformingproces. Bestaat Voornamelijk Uit Koolwaterstoffen Overwegend C5 Tot En Met C8, Met Een Kooktraject Van Ongeveer 35°C Tot 120°C. Bevat Een Relatief Grote Hoeveelheid Vertakte Koolwaterstoffen En De Aromatische Bestanddelen Zijn Verwijderd. Katalytisch Gereformde Nafta Met Laag Kookpunt, Nafta (Aardolie), Lichte Katalytisch Gereformde, Vrij Van Aromaten

Stofgegevens

 
Stofnaam
Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door destillatie van producten uit een katalytisch reformingproces. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C5 tot en met C8, met een kooktraject van ongeveer 35°C tot 120°C. Bevat een relatief grote hoeveelheid vertakte koolwaterstoffen en de aromatische bestanddelen zijn verwijderd. Katalytisch gereformde nafta met laag kookpunt, Nafta (aardolie), lichte katalytisch gereformde, vrij van aromaten
Engelse naam
Naphtha (petroleum), light catalytic reformed, arom.-free, Low boiling point cat-reformed naphtha [A complex combination of hydrocarbons obtained from distillation of products from a catalytic reforming process. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C5 through C8 and boiling in the range of approximately 35°C to 120°C (95°F to 248°F). It contains a relatively large proportion of branched chain hydrocarbons with the aromatic components removed.]
CAS-nummer
68513-03-1
EG-nummer
270-993-5
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS aardoliederivaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 19-4-2019 om: 2:48

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door destillatie van producten uit een katalytisch reformingproces. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C5 tot en met C8, met een kooktraject van ongeveer 35°C tot 120°C. Bevat een relatief grote hoeveelheid vertakte koolwaterstoffen en de aromatische bestanddelen zijn verwijderd. Katalytisch gereformde nafta met laag kookpunt, Nafta (aardolie), lichte katalytisch gereformde, vrij van aromaten
(68513-03-1)
Specifieke naam op ZZS Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door destillatie van producten uit een katalytisch reformingproces. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C5 tot en met C8, met een kooktraject van ongeveer 35°C tot 120°C. Bevat een relatief grote hoeveelheid vertakte koolwaterstoffen en de aromatische bestanddelen zijn verwijderd. Katalytisch gereformde nafta met laag kookpunt, Nafta (aardolie), lichte katalytisch gereformde, vrij van aromaten
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

De meeste aardolie- en steenkool derivaten zijn niet als ZZS opgenomen in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer. Daarom is voor deze stof geen stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde weergegeven. In lijn met de indeling van aardolie, benzine, alifatisch koolwaterstofmengsel, olefinische koolwaterstoffen, aromatisch koolwaterstofmengsel, paraffine-olie en paraffinische koolwaterstoffen kan het beste de stofklasse gO.2 aangehouden worden.

Let op!

Geprint op: 19-4-2019 om: 2:48

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 19-4-2019 om: 2:48

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 19-4-2019 om: 2:48

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR volgens CLP
Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door destillatie van producten uit een katalytisch reformingproces. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C5 tot en met C8, met een kooktraject van ongeveer 35°C tot 120°C. Bevat een relatief grote hoeveelheid vertakte koolwaterstoffen en de aromatische bestanddelen zijn verwijderd. Katalytisch gereformde nafta met laag kookpunt, Nafta (aardolie), lichte katalytisch gereformde, vrij van aromaten
(68513-03-1)
Specifieke naam CMR Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door destillatie van producten uit een katalytisch reformingproces. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C5 tot en met C8, met een kooktraject van ongeveer 35°C tot 120°C. Bevat een relatief grote hoeveelheid vertakte koolwaterstoffen en de aromatische bestanddelen zijn verwijderd. Katalytisch gereformde nafta met laag kookpunt, Nafta (aardolie), lichte katalytisch gereformde, vrij van aromaten
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten