Bis(triphenylphosphino)(2-methylphenyl)chloronickel(II) Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 13:55

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Bis(triphenylphosphino)(2-methylphenyl)chloronickel(II)

 

Stofgegevens

CAS-nummer
27057-09-6
EG-nummer
809-042-1

Engelse naam
Bis(triphenylphosphino)(2-methylphenyl)chloronickel(II)
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 13:55

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 13:55

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 13:55

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
Bis(triphenylphosphino)(2-methylphenyl)chloronickel(II)
(27057-09-6)
Specifieke naam ECHA
Bis(triphenylphosphino)(2-methylphenyl)chloronickel(II)
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid