Een complexe combinatie die wordt afgescheiden door destillatie van een gasstroom die waterstof, koolmonoxide, kooldioxide en koolwaterstoffen C1 tot en met C6, bevat of verkregen door het kraken van ethaan en propaan. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C1 tot en met C2, waterstof, stikstof en koolmonoxide. Gassen (aardolie), olieraffinage, uitstoot gasdestillatie, Raffinaderijgas Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 05:59

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Een complexe combinatie die wordt afgescheiden door destillatie van een gasstroom die waterstof, koolmonoxide, kooldioxide en koolwaterstoffen C1 tot en met C6, bevat of verkregen door het kraken van ethaan en propaan. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C1 tot en met C2, waterstof, stikstof en koolmonoxide. Gassen (aardolie), olieraffinage, uitstoot gasdestillatie, Raffinaderijgas

 

Stofgegevens

CAS-nummer
68527-15-1
EG-nummer
271-258-1

Engelse naam
Gases (petroleum), oil refinery gas distn. off, Refinery gas [A complex combination separated by distillation of a gas stream containing hydrogen, carbon monoxide, carbon dioxide and hydrocarbons having carbon numbers in the range of C1 through C6 or obtained by cracking ethane and propane. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C2, hydrogen, nitrogen, and carbon monoxide.]
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS aardoliederivaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 05:59

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
Een complexe combinatie die wordt afgescheiden door destillatie van een gasstroom die waterstof, koolmonoxide, kooldioxide en koolwaterstoffen C1 tot en met C6, bevat of verkregen door het kraken van ethaan en propaan. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C1 tot en met C2, waterstof, stikstof en koolmonoxide. Gassen (aardolie), olieraffinage, uitstoot gasdestillatie, Raffinaderijgas
(68527-15-1)
Specifieke naam op ZZS
Een complexe combinatie die wordt afgescheiden door destillatie van een gasstroom die waterstof, koolmonoxide, kooldioxide en koolwaterstoffen C1 tot en met C6, bevat of verkregen door het kraken van ethaan en propaan. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C1 tot en met C2, waterstof, stikstof en koolmonoxide. Gassen (aardolie), olieraffinage, uitstoot gasdestillatie, Raffinaderijgas
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 05:59

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 05:59

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
Een complexe combinatie die wordt afgescheiden door destillatie van een gasstroom die waterstof, koolmonoxide, kooldioxide en koolwaterstoffen C1 tot en met C6, bevat of verkregen door het kraken van ethaan en propaan. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C1 tot en met C2, waterstof, stikstof en koolmonoxide. Gassen (aardolie), olieraffinage, uitstoot gasdestillatie, Raffinaderijgas
(68527-15-1)
Specifieke naam CMR
Een complexe combinatie die wordt afgescheiden door destillatie van een gasstroom die waterstof, koolmonoxide, kooldioxide en koolwaterstoffen C1 tot en met C6, bevat of verkregen door het kraken van ethaan en propaan. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C1 tot en met C2, waterstof, stikstof en koolmonoxide. Gassen (aardolie), olieraffinage, uitstoot gasdestillatie, Raffinaderijgas
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid