ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Water

tonen verbergen

Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de katalytische reforming van direct door fractionering verkregen nafta en fractionering van de totale uitstroom. Bestaat uit methaan ethaan en propaan. Gassen (aardolie), direct door fractionering verkregen nafta, katalytische reforming, uitstoot, Petroleumgas behoort tot ZZS aardoliederivaten