natriumpentachloorfenolaat | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 9/27/2020 om: 10:47 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Natriumpentachloorfenolaat

Stofgegevens

 
Stofnaam
natriumpentachloorfenolaat
Engelse naam
sodium pentachlorophenate
CAS-nummer
131-52-2
UN-nummer
2567
EG-nummer
205-025-2
Molecuulformule
C6-Cl5-Na-O
SMILES
[Na+].[O-]c1c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst ADR
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS fenolen
pentachloorfenol
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 9/27/2020 om: 10:47 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
pentachloorfenol (PCP)
(87-86-5)
natriumpentachloorfenolaat
(131-52-2)

(behoort tot pentachloorfenol )
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
KRW prioritaire stoffen
pentachloorfenol (PCP)
(87-86-5)
Specifieke naam op KRW pentachloorfenol
Geplaatst als Prioritaire stof
OSPAR
pentachloorfenol (PCP)
(87-86-5)
Specifieke naam op OSPAR pentachloorfenol; PCP
Laatste revisie Achtergrond document (Organiserend land) 2004 (Finland)
E-PRTR
pentachloorfenol (PCP)
(87-86-5)
Specifieke stofnaam op EPRTR Pentachloorfenol (PCF)
Drempelwaarde voor uitstoot in de lucht 10 kg/jaar
Drempelwaarde voor uitstoot in water 1 kg/jaar
Autorisaties en restricties
pentachloorfenol (PCP)
(87-86-5)
natriumpentachloorfenolaat
(131-52-2)

(behoort tot pentachloorfenol )
Specifieke naam op REACH bijlage XVII Pentachloorfenol en zouten en esters daarvan
Pentachloorfenol en zouten en esters daarvan
Beperkingsvoorwaarden volgens REACH Bijlage XVII, 22. pentachloorfenol en zouten en esters daarvan
REACH Bijlage XVII, 22. pentachloorfenol en zouten en esters daarvan
Specifieke naam in POP verordening pentachloorfenol en de zouten en esters daarvan
Pentachloorfenol en zouten en esters daarvan
Verbod, vrijstelling en/of beperking volgens Verordening (EU) 2019/1021 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen
Verordening (EU) 2019/1021 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen

Toelichtende voetnoten

1:

Deze vermelding geldt ook voor zouten en esters van deze verbinding omdat onder REACH voor al deze verbindingen restricties gelden vanwege eigenschappen die voldoen aan de ZZS criteria

2:

Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder een ZZS (zie behoort tot bij stofgegevens).

1:

Deze stof staat niet in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer maar valt onder een andere stof, de getoonde stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof en zijn ook geldig voor deze stof.

1:

Tenzij anders aangegeven wordt bij rapportage van een verontreinigende stof vermeld in bijlage II de totale massa van die verontreinigende stof vermeld of, als het om een groep van verontreinigende stoffen gaat, de totale massa van de groep.

2:

Tenzij anders aangegeven wordt bij rapportage van een verontreinigende stof vermeld in bijlage II de totale massa van die verontreinigende stof vermeld of, als het om een groep van verontreinigende stoffen gaat, de totale massa van de groep.

Let op!

Geprint op: 9/27/2020 om: 10:47 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 9/27/2020 om: 10:47 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
pentachloorfenol (PCP)
(87-86-5)
natriumpentachloorfenolaat
(131-52-2)

(behoort tot pentachloorfenol )
UN-nummer 3155
2567
Benaming en beschrijving 3.1.2 PENTACHLOORFENOL
NATRIUMPENTACHLOORFENOLAAT
Klasse 2.2 6.1 6.1
Classificatiecode 2.2 T2
T2
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
II
Etiketten 5.2.2 6.1 6.1
Bijzondere bepalingen 3.3 43
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 500 g
500 g
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E4
E4
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P002 IBC08
P002 IBC08
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B4
B4
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP10
MP10
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T3
T3
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 SGAH
SGAH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TU15
TE19 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V11 V11
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13 CV28
CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9 S19
S9 S19
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 60 60

Voetnoten

Giftige stoffen
Giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
Indien deze stoffen als pesticiden ten vervoer worden aangeboden, moeten zij worden vervoerd, ingedeeld onder de desbetreffende positie voor het pesticide en in overeenstemming met de betreffende voorschriften voor het pesticide (zie 2.2.61.1.10 tot en met 2.2.61.1.11.2).
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
deze zijde boven
deze zijde boven
giftige of zwak giftige stof.
giftige of zwak giftige stof.

Let op!

Geprint op: 9/27/2020 om: 10:47 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten