natriumpentachloorfenolaat Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 04:55

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

natriumpentachloorfenolaat

 

Stofgegevens

CAS-nummer
131-52-2
EG-nummer
205-025-2
UN-nummer
2567

Engelse naam
sodium pentachlorophenate
Aquo-code
NaPeClfnt
SIKB-id
4229
Molecuulformule
C6-Cl5-Na-O
SMILES
[Na+].[O-]C1=C(Cl)C(Cl)=C(Cl)C(Cl)=C1Cl
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst ADR
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
Chemische stofgroep
ZZS fenolen
pentachloorfenol
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 04:55

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
pentachloorfenol (PCP)
(87-86-5)
natriumpentachloorfenolaat
(131-52-2)

(behoort tot pentachloorfenol)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

KRW prioritaire stoffen
pentachloorfenol (PCP)
(87-86-5)
Specifieke naam op KRW
pentachloorfenol
Geplaatst als

OSPAR

OSPAR
pentachloorfenol (PCP)
(87-86-5)
Specifieke naam op OSPAR
pentachloorfenol; PCP
Laatste revisie Achtergrond document (Organiserend land)
2004 (Finland)

E-PRTR

E-PRTR
pentachloorfenol (PCP)
(87-86-5)
Specifieke stofnaam op EPRTR
Pentachloorfenol (PCF)
Drempelwaarde voor uitstoot in de lucht
Drempelwaarde voor uitstoot in water

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
pentachloorfenol (PCP)
(87-86-5)
natriumpentachloorfenolaat
(131-52-2)

(behoort tot pentachloorfenol)
Specifieke naam in POP verordening
pentachloorfenol en de zouten en esters daarvan
Pentachloorfenol en zouten en esters daarvan
Verbod, vrijstelling en/of beperking volgens

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 04:55

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm pentachloorfenol (PCP)
(87-86-5)
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR
11 µg/m3
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof)
2,23
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (totaal)
0,4 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (totaal)
1 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (totaal)
0,4 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (totaal)
1 µg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof)
0,3 mg/kg
Milieu Grond Interventiewaarde bodemkwaliteit (droge stof)
12 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’ (bij toepassing op de landbodem)
0,0030 mg/kg
Milieu Grond kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘wonen’ (bij toepassing op de landbodem)
1,4 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘industrie’ (bij toepassing op de landbodem)
5 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis (maximale concentratiewaarde) voor ‘voor verspreiden op de landbodem geschikte baggerspecie’ (maximale concentratie)
Milieu Grond Kwaliteitseis (ms PAF) voor ‘voor verspreiden op de landbodem geschikte baggerspecie’(toxische druk)
Milieu Grond Maximale waarde grootschalige toepassingen op of in de bodem: Emissietoetswaarde (droge stof)
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘niet verontreinigd’ of kwaliteitsklasse ‘algemeen toepasbaar’ (bij toepassing op de waterbodem)
0,0030 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘licht verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem)
0,016 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘matig verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem)
5 mg/kg
Milieu Grond kwaliteitseis (emissietoetswaarde) voor ‘emissiearme grond’, ‘emissiearme baggerspecie’, ‘emissiearme mijnsteen’ of ‘emissiearme vermengde mijnsteen’ (maximale concentratie)
Milieu Grond kwaliteitseis (maximale emissiewaarde) voor ‘emissiearme grond’, ‘emissiearme baggerspecie’, ‘emissiearme mijnsteen’ of ‘emissiearme vermengde mijnsteen’ (maximale emissie)
Milieu Grondwater Standaardwaarden grondwater (inclusief AC) (opgelost)
0,04 µg/l
Milieu Grondwater Signaleringsparameter beoordeling grondwatersanering (opgelost)
3 µg/l

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 04:55

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
pentachloorfenol (PCP)
(87-86-5)
natriumpentachloorfenolaat
(131-52-2)

(behoort tot pentachloorfenol)
UN-nummer 3155
2567
Benaming en beschrijving 3.1.2 PENTACHLOORFENOL
NATRIUMPENTACHLOORFENOLAAT
Klasse 2.2 6.1 6.1
Classificatiecode 2.2 T2
T2
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
II
Etiketten 5.2.2 6.1 6.1
Bijzondere bepalingen 3.3 43
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 500 g
500 g
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E4
E4
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P002 IBC08
P002 IBC08
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B4
B4
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP10
MP10
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T3
T3
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 SGAH
SGAH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TU15
TE19 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V11 V11
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13 CV28
CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9 S19
S9 S19
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 60 60

Voetnoten

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
pentachloorfenol (PCP)
(87-86-5)
natriumpentachloorfenolaat
(131-52-2)

(behoort tot pentachloorfenol)
UN-nummer 3155
2567
Benaming en beschrijving 3.1.2 PENTACHLOORFENOL
NATRIUMPENTACHLOORFENOLAAT
GEVI-code 60 60
Stofindeling weg en spoor SNR SNR
Stofindeling water SNR SNR

Voetnoten