1,2,5,6,9,10-hexabroomcyclododecaan Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 13:54

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1,2,5,6,9,10-hexabroomcyclododecaan

 

Stofgegevens

CAS-nummer
3194-55-6
EG-nummer
221-695-9
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Stofafkorting
HBCDD
Engelse naam
1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododecane
Synoniem
1,2,5,6,9,10- hexabromocyclododecaan
Aquo-code
HBCD
SIKB-id
5725
Molecuulformule
C12-H18-Br6
SMILES
BrC1CCC(Br)C(Br)CCC(Br)C(Br)CCC1Br
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst OSPAR
Lijst KRW prioritaire stoffen
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Chemische stofgroepen
ZZS gebromeerde brandvertragers
ZZS gechloreerde en gebromeerde koolwaterstoffen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 13:54

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
1,2,5,6,9,10-hexabroomcyclododecaan (HBCDD)
(3194-55-6)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

KRW prioritaire stoffen
1,2,5,6,9,10-hexabroomcyclododecaan (HBCDD)
(3194-55-6)
Specifieke naam op KRW
1,2,5,6,9,10-hexabroomcyclododecaan
Geplaatst als

OSPAR

OSPAR
1,2,5,6,9,10-hexabroomcyclododecaan (HBCDD)
(3194-55-6)
Specifieke naam op OSPAR
gebromeerde brandvertragers
Laatste revisie Achtergrond document (Organiserend land)
2009 (Zweden)

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
1,2,5,6,9,10-hexabroomcyclododecaan (HBCDD)
(3194-55-6)
Specifieke naam in REACH bijlage XIV
hexabroomcyclododecaan (HBCDD)
Verbod en vrijstelling volgens
Specifieke naam in POP verordening
1 Hexabroom-cyclododecaan "Hexabroomcyclo-dodecaan" omvat: hexabroomcyclododecaan, 1,2,5,6,9,10-hexabroomcyclododecaan en zijn voornaamste diastereo-isomeren: α-hexabroomcyclododecaan, β-hexabroomcyclododecaan, en γ- hexabroomcyclododecaan
Verbod, vrijstelling en/of beperking volgens

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 13:54

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 1,2,5,6,9,10-hexabroomcyclododecaan (HBCDD)
(3194-55-6)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (totaal)
0,0016 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (totaal)
0,5 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (totaal)
0,0008 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (totaal)
0,05 µg/l
Milieu Biota Landoppervlaktewateren Biota wettelijk MKN
167 µg/kg

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 13:54

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
1,2,5,6,9,10-hexabroomcyclododecaan (HBCDD)
(3194-55-6)
Specifieke naam op SZW-lijst
1,2,5,6,9,10- hexabromocyclododecaan
SZW-lijst met voor de voortplanting giftige stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid