Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door vacuümdestillatie van het residu van de atmosferische destillatie van ruwe olie. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C15 tot en met C30, en vormt een voltooide olie met een viscositeit van minder dan 19cSt bij 40°C. Bevat een relatief grote hoeveelheid alifatische koolwaterstoffen die normaal aanwezig zijn in dit destillatietraject van ruwe olie. Niet of licht geraffineerde basisolie, destillaten (aardolie), lichte paraffinehoudende | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 16-6-2019 om: 8:33

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Een Complexe Verzameling Koolwaterstoffen Verkregen Door Vacuümdestillatie Van Het Residu Van De Atmosferische Destillatie Van Ruwe Olie. Bestaat Uit Koolwaterstoffen Overwegend C15 Tot En Met C30, En Vormt Een Voltooide Olie Met Een Viscositeit Van Minder Dan 19Cst Bij 40°C. Bevat Een Relatief Grote Hoeveelheid Alifatische Koolwaterstoffen Die Normaal Aanwezig Zijn In Dit Destillatietraject Van Ruwe Olie. Niet Of Licht Geraffineerde Basisolie, Destillaten (Aardolie), Lichte Paraffinehoudende

Stofgegevens

 
Stofnaam
Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door vacuümdestillatie van het residu van de atmosferische destillatie van ruwe olie. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C15 tot en met C30, en vormt een voltooide olie met een viscositeit van minder dan 19cSt bij 40°C. Bevat een relatief grote hoeveelheid alifatische koolwaterstoffen die normaal aanwezig zijn in dit destillatietraject van ruwe olie. Niet of licht geraffineerde basisolie, destillaten (aardolie), lichte paraffinehoudende
Engelse naam
Distillates (petroleum), light paraffinic, Unrefined or mildly refined baseoil [A complex combination of hydrocarbons produced by vacuum distillation of the residuum from atmospheric distillation of crude oil. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C15 through C30 and produces a finished oil with a viscosity of less than 100 SUS at 100 °F (19cSt at 40 °C). It contains a relatively large proportion of saturated aliphatic hydrocarbons normally present in this distillation range of crude oil.]
CAS-nummer
64741-50-0
EG-nummer
265-051-5
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS aardoliederivaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 16-6-2019 om: 8:33

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door vacuümdestillatie van het residu van de atmosferische destillatie van ruwe olie. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C15 tot en met C30, en vormt een voltooide olie met een viscositeit van minder dan 19cSt bij 40°C. Bevat een relatief grote hoeveelheid alifatische koolwaterstoffen die normaal aanwezig zijn in dit destillatietraject van ruwe olie. Niet of licht geraffineerde basisolie, destillaten (aardolie), lichte paraffinehoudende
(64741-50-0)
Specifieke naam op ZZS Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door vacuümdestillatie van het residu van de atmosferische destillatie van ruwe olie. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C15 tot en met C30, en vormt een voltooide olie met een viscositeit van minder dan 19cSt bij 40°C. Bevat een relatief grote hoeveelheid alifatische koolwaterstoffen die normaal aanwezig zijn in dit destillatietraject van ruwe olie. Niet of licht geraffineerde basisolie, destillaten (aardolie), lichte paraffinehoudende
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

De meeste aardolie- en steenkool derivaten zijn niet als ZZS opgenomen in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer. Daarom is voor deze stof geen stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde weergegeven. In lijn met de indeling van aardolie, benzine, alifatisch koolwaterstofmengsel, olefinische koolwaterstoffen, aromatisch koolwaterstofmengsel, paraffine-olie en paraffinische koolwaterstoffen kan het beste de stofklasse gO.2 aangehouden worden.

Let op!

Geprint op: 16-6-2019 om: 8:33

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 16-6-2019 om: 8:33

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 16-6-2019 om: 8:33

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR volgens CLP
Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door vacuümdestillatie van het residu van de atmosferische destillatie van ruwe olie. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C15 tot en met C30, en vormt een voltooide olie met een viscositeit van minder dan 19cSt bij 40°C. Bevat een relatief grote hoeveelheid alifatische koolwaterstoffen die normaal aanwezig zijn in dit destillatietraject van ruwe olie. Niet of licht geraffineerde basisolie, destillaten (aardolie), lichte paraffinehoudende
(64741-50-0)
Specifieke naam CMR Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door vacuümdestillatie van het residu van de atmosferische destillatie van ruwe olie. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C15 tot en met C30, en vormt een voltooide olie met een viscositeit van minder dan 19cSt bij 400C. Bevat een relatief grote hoeveelheid alifatische koolwaterstoffen die normaal aanwezig zvn in dit destillatietraject van ruwe olie. Niet of licht geraffineerde basisolie, destillaten (aardolie), lichte paraffinehoudende
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten