Katalytisch gereformde nafta met laag kookpunt, Koolwaterstoffen C2-6-, katalytische reformer C6-8 Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 19:05

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Katalytisch gereformde nafta met laag kookpunt, Koolwaterstoffen C2-6-, katalytische reformer C6-8

 

Stofgegevens

CAS-nummer
68476-47-1
EG-nummer
270-687-1

Engelse naam
Hydrocarbons, C2-6, C6-8 catalytic reformer, Low boiling point cat-reformed naphtha
Synoniemen
Hydrocarbons, C2-6, C6-8 catalytic reformer
Low boiling point cat-reformed naphtha
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS aardoliederivaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 19:05

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
Katalytisch gereformde nafta met laag kookpunt, Koolwaterstoffen C2-6-, katalytische reformer C6-8
(68476-47-1)
Specifieke naam op ZZS
Katalytisch gereformde nafta met laag kookpunt, Koolwaterstoffen C2-6-, katalytische reformer C6-8
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 19:05

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 19:05

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
Katalytisch gereformde nafta met laag kookpunt, Koolwaterstoffen C2-6-, katalytische reformer C6-8
(68476-47-1)
Specifieke naam CMR
Katalytisch gereformde nafta met laag kookpunt, Koolwaterstoffen C2-6-, katalytische reformer C6-8
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid