ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Water

tonen verbergen

Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen tvdens de produktie van gezuiverde aardolieteer door de destillatie van stoomgekraakte teer. Bestaat voornamelijk uit aromatische en andere koolwaterstoffen en organische zwavelverbindingen. Stookolie, residuen (aardolie), stoomgekraakt, destillaten behoort tot ZZS aardoliederivaten