ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Water

tonen verbergen

Gedestilleerde fenolen Het destillaat van de aanzuring van met alkali gewassen bruinkoolteerdestillaat, met een kooktraject van ongeveer 200 °C tot 230 °C. Bestaat voornamelijk uit m- en p-ethylfenol alsmede kresolen en xylenolen. Teerzuren bruinkool C2-alkylfenolfractie behoort tot ZZS steenkoolderivaten