Het bezinksel dat wordt verwijderd uit ruwe koolteeropslag. Voornamelijk samengesteld uit koolteer en koolstofhoudend deeltjesmateriaal. Steenkoolteer, vaste bestanddelen teer, kool opslagresiduen Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 19-7-2024 om: 23:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Het bezinksel dat wordt verwijderd uit ruwe koolteeropslag. Voornamelijk samengesteld uit koolteer en koolstofhoudend deeltjesmateriaal. Steenkoolteer, vaste bestanddelen teer, kool opslagresiduen

 

Stofgegevens

CAS-nummer
91082-50-7
EG-nummer
293-764-1

Engelse naam
Tar, coal, storage residues, Coal Tar Solids Residue [The deposit removed from crude coal tar storages. Composed primarily of coal tar and carbonaceous particulate matter.]
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS steenkoolderivaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 19-7-2024 om: 23:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
Het bezinksel dat wordt verwijderd uit ruwe koolteeropslag. Voornamelijk samengesteld uit koolteer en koolstofhoudend deeltjesmateriaal. Steenkoolteer, vaste bestanddelen teer, kool opslagresiduen
(91082-50-7)
Specifieke naam op ZZS
Het bezinksel dat wordt verwijderd uit ruwe koolteeropslag. Voornamelijk samengesteld uit koolteer en koolstofhoudend deeltjesmateriaal. Steenkoolteer, vaste bestanddelen teer, kool opslagresiduen
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 19-7-2024 om: 23:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 19-7-2024 om: 23:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
Het bezinksel dat wordt verwijderd uit ruwe koolteeropslag. Voornamelijk samengesteld uit koolteer en koolstofhoudend deeltjesmateriaal. Steenkoolteer, vaste bestanddelen teer, kool opslagresiduen
(91082-50-7)
Specifieke naam CMR
Het bezinksel dat wordt verwijderd uit ruwe koolteeropslag. Voornamelijk samengesteld uit koolteer en koolstofhoudend deeltjesmateriaal. Steenkoolteer, vaste bestanddelen teer, kool opslagresiduen
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid