ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Water

tonen verbergen

Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door waterstof-ontzwaveling van nafta. Bestaat uit waterstof, methaan ethaan en propaan. Raffinaderijgas, Restgas (aardolie), katalytisch waterstof-ontzwavelde nafta, afscheider behoort tot ZZS aardoliederivaten