ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Water

tonen verbergen

tris[trans-1,2-bis(4-tert-butylfenyl)etheen]nikkel(0) behoort tot ZZS nikkel en nikkelverbindingen