De teerzuurfractie die wordt verkregen door destillatie van ongezuiverde teerzuren uit lage-temperatuur-koolteer, met een kooktraject van ongeveer 225 °C tot 320 °C. Bestaat voornamelijk uit polyalkylfenolen. Gedestilleerde fenolen Teerzuren polyalkylfenolfractie Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 17:05

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

De teerzuurfractie die wordt verkregen door destillatie van ongezuiverde teerzuren uit lage-temperatuur-koolteer, met een kooktraject van ongeveer 225 °C tot 320 °C. Bestaat voornamelijk uit polyalkylfenolen. Gedestilleerde fenolen Teerzuren polyalkylfenolfractie

 

Stofgegevens

CAS-nummer
84989-05-9
EG-nummer
284-893-4

Engelse naam
Tar acids, polyalkylphenol fraction, Distillate Phenols [The fraction of tar acids, recovered by distillation of low-temperature coal tar crude tar acids, having an approximate boiling range of 225°C to 320°C (437°F to 608°F). Composed primarily of polyalkylphenols.]
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep
ZZS steenkoolderivaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 17:05

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
De teerzuurfractie die wordt verkregen door destillatie van ongezuiverde teerzuren uit lage-temperatuur-koolteer, met een kooktraject van ongeveer 225 °C tot 320 °C. Bestaat voornamelijk uit polyalkylfenolen. Gedestilleerde fenolen Teerzuren polyalkylfenolfractie
(84989-05-9)
Specifieke naam op ZZS
De teerzuurfractie die wordt verkregen door destillatie van ongezuiverde teerzuren uit lage-temperatuur-koolteer, met een kooktraject van ongeveer 225 °C tot 320 °C. Bestaat voornamelijk uit polyalkylfenolen. Gedestilleerde fenolen Teerzuren polyalkylfenolfractie
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 17:05

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 17:05

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
De teerzuurfractie die wordt verkregen door destillatie van ongezuiverde teerzuren uit lage-temperatuur-koolteer, met een kooktraject van ongeveer 225 °C tot 320 °C. Bestaat voornamelijk uit polyalkylfenolen. Gedestilleerde fenolen Teerzuren polyalkylfenolfractie
(84989-05-9)
Specifieke naam CMR
De teerzuurfractie die wordt verkregen door destillatie van ongezuiverde teerzuren uit lage-temperatuur-koolteer, met een kooktraject van ongeveer 225 °C tot 320 °C. Bestaat voornamelijk uit polyalkylfenolen. Gedestilleerde fenolen Teerzuren polyalkylfenolfractie
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid