mierenzuur, kopernikkelzout Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 22:43

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

mierenzuur, kopernikkelzout

 

Stofgegevens

CAS-nummer
68134-59-8
EG-nummer
268-755-0
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
formic acid, copper nickel salt
Synoniemen
formic acid copper nickel salt
kopernikkelzout van mierezuur
Molecuulformule
C-H-Cu-Ni-O2
SMILES
[Ni++].[Cu++].[O-]C=O
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Chemische stofgroep
ZZS nikkel en nikkelverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 22:43

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
mierenzuur, kopernikkelzout
(68134-59-8)
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
mierenzuur, kopernikkelzout
(68134-59-8)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
mierenzuur, kopernikkelzout
(68134-59-8)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII
nikkel en nikkelverbindingen
Beperkingsvoorwaarden volgens
Beperkingsvoorwaarden volgens restrictie 28, 29 en 30

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 22:43

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm mierenzuur, kopernikkelzout
(68134-59-8)
Milieu Lucht Lucht EU-streefwaarde
0,02 µg/m3

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 22:43

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
mierenzuur, kopernikkelzout
(68134-59-8)
Specifieke naam CMR
nikkeldiformiaat [1], mierenzuur nikkelzout [2], mierenzuur kopernikkelzout [3]
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens
CMR Categorie 2 volgens

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
mierenzuur, kopernikkelzout
(68134-59-8)
Specifieke naam op SZW-lijst
kopernikkelzout van mierezuur
SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen
SZW-lijst met voor de voortplanting giftige stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid