3-nitro-4-chloorbenzotrifluoride Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 15:42

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

3-nitro-4-chloorbenzotrifluoride

 

Stofgegevens

CAS-nummer
121-17-5
EG-nummer
204-451-6
UN-nummer
2307
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
3-nitro-4-chlorobenzotrifluoride
Molecuulformule
C7-H3-Cl-F3-N-O2
SMILES
[O-][N+](=O)C1=C(Cl)C=CC(=C1)C(F)(F)F
Functionele stofgroepen
Lijst ADR
Lijst Potentiële ZZS
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
Chemische stofgroep
PFAS

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 15:42

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Potentiële ZZS

Potentiële ZZS
3-nitro-4-chloorbenzotrifluoride
(121-17-5)
pZZS wegens ROI restrictie
Datum toevoeging
20-12-2022

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 15:42

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 15:42

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
3-nitro-4-chloorbenzotrifluoride
(121-17-5)
UN-nummer 2307
Benaming en beschrijving 3.1.2 3-NITRO-4-CHLOORBENZOTRIFLUORIDE
Klasse 2.2 6.1
Classificatiecode 2.2 T1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
Etiketten 5.2.2 6.1
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 100 ml
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E4
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC02
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP10
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T7
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9 S19
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 60

Voetnoten

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
3-nitro-4-chloorbenzotrifluoride
(121-17-5)
UN-nummer 2307
Benaming en beschrijving 3.1.2 3-NITRO-4-CHLOORBENZOTRIFLUORIDE
GEVI-code 60
Stofindeling weg en spoor LNR
Stofindeling water LNR

Voetnoten