Bezinkselolie uit paraffinewas, Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de behandeling van bezinkselolie met kiezelzuur om sporenbestanddelen en onzuiverheden te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit niet-vertakte koolwaterstoffen overwegend groter dan C12. bezinkselolie (aardolie), behandeld met kiezelzuur | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 24-4-2019 om: 22:31

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Bezinkselolie Uit Paraffinewas, Een Complexe Verzameling Koolwaterstoffen Die Wordt Verkregen Door De Behandeling Van Bezinkselolie Met Kiezelzuur Om Sporenbestanddelen En Onzuiverheden Te Verwijderen. Bestaat Voornamelijk Uit Niet-Vertakte Koolwaterstoffen Overwegend Groter Dan C12. Bezinkselolie (Aardolie), Behandeld Met Kiezelzuur

Stofgegevens

 
Stofnaam
Bezinkselolie uit paraffinewas, Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de behandeling van bezinkselolie met kiezelzuur om sporenbestanddelen en onzuiverheden te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit niet-vertakte koolwaterstoffen overwegend groter dan C12. bezinkselolie (aardolie), behandeld met kiezelzuur
Engelse naam
Foots oil (petroleum), silicic acid-treated, Foots oil [A complex combination of hydrocarbons obtained by the treatment of Foots oil with silicic acid for removal of trace constituents and impurities. It consists predominantly of straight chain hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C12.]
CAS-nummer
97862-77-6
EG-nummer
308-127-6
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS aardoliederivaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 24-4-2019 om: 22:31

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
Bezinkselolie uit paraffinewas, Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de behandeling van bezinkselolie met kiezelzuur om sporenbestanddelen en onzuiverheden te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit niet-vertakte koolwaterstoffen overwegend groter dan C12. bezinkselolie (aardolie), behandeld met kiezelzuur
(97862-77-6)
Specifieke naam op ZZS Bezinkselolie uit paraffinewas, Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de behandeling van bezinkselolie met kiezelzuur om sporenbestanddelen en onzuiverheden te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit niet-vertakte koolwaterstoffen overwegend groter dan C12. bezinkselolie (aardolie), behandeld met kiezelzuur
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

De meeste aardolie- en steenkool derivaten zijn niet als ZZS opgenomen in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer. Daarom is voor deze stof geen stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde weergegeven. In lijn met de indeling van aardolie, benzine, alifatisch koolwaterstofmengsel, olefinische koolwaterstoffen, aromatisch koolwaterstofmengsel, paraffine-olie en paraffinische koolwaterstoffen kan het beste de stofklasse gO.2 aangehouden worden.

Let op!

Geprint op: 24-4-2019 om: 22:31

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 24-4-2019 om: 22:31

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 24-4-2019 om: 22:31

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR volgens CLP
Bezinkselolie uit paraffinewas, Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de behandeling van bezinkselolie met kiezelzuur om sporenbestanddelen en onzuiverheden te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit niet-vertakte koolwaterstoffen overwegend groter dan C12. bezinkselolie (aardolie), behandeld met kiezelzuur
(97862-77-6)
Specifieke naam CMR Bezinkselolie uit paraffinewas, Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de behandeling van bezinkselolie met kiezelzuur om sporenbestanddelen en onzuiverheden te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit niet-vertakte koolwaterstoffen overwegend groter dan C12. bezinkselolie (aardolie), behandeld met kiezelzuur
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten