Een complexe combinatie die wordt verkregen door afscheiding van de vloeibare fase van de uitstroom uit de hydrogeneringsreactor. Bestaat voornamelijk uit waterstof, waterstofsulfide en alifatische koolwaterstoffen overwegend C1 tot en met C3. Gassen (aardolie), gasolie, uitstroom waterstofontzwaveling, Raffinaderijgas Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 03:16

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Een complexe combinatie die wordt verkregen door afscheiding van de vloeibare fase van de uitstroom uit de hydrogeneringsreactor. Bestaat voornamelijk uit waterstof, waterstofsulfide en alifatische koolwaterstoffen overwegend C1 tot en met C3. Gassen (aardolie), gasolie, uitstroom waterstofontzwaveling, Raffinaderijgas

 

Stofgegevens

CAS-nummer
92045-16-4
EG-nummer
295-398-8

Engelse naam
Gases (petroleum), gas oil hydrodesulfurization effluent, Refinery gas [A complex combination obtained by separation of the liquid phase from the effluent from the hydrogenation reaction. It consists predominantly of hydrogen, hydrogen sulfide and aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C3.]
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS aardoliederivaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 03:16

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
Een complexe combinatie die wordt verkregen door afscheiding van de vloeibare fase van de uitstroom uit de hydrogeneringsreactor. Bestaat voornamelijk uit waterstof, waterstofsulfide en alifatische koolwaterstoffen overwegend C1 tot en met C3. Gassen (aardolie), gasolie, uitstroom waterstofontzwaveling, Raffinaderijgas
(92045-16-4)
Specifieke naam op ZZS
Een complexe combinatie die wordt verkregen door afscheiding van de vloeibare fase van de uitstroom uit de hydrogeneringsreactor. Bestaat voornamelijk uit waterstof, waterstofsulfide en alifatische koolwaterstoffen overwegend C1 tot en met C3. Gassen (aardolie), gasolie, uitstroom waterstofontzwaveling, Raffinaderijgas
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 03:16

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 03:16

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
Een complexe combinatie die wordt verkregen door afscheiding van de vloeibare fase van de uitstroom uit de hydrogeneringsreactor. Bestaat voornamelijk uit waterstof, waterstofsulfide en alifatische koolwaterstoffen overwegend C1 tot en met C3. Gassen (aardolie), gasolie, uitstroom waterstofontzwaveling, Raffinaderijgas
(92045-16-4)
Specifieke naam CMR
Een complexe combinatie die wordt verkregen door afscheiding van de vloeibare fase van de uitstroom uit de hydrogeneringsreactor. Bestaat voornamelijk uit waterstof, waterstofsulfide en alifatische koolwaterstoffen overwegend C1 tot en met C3. Gassen (aardolie), gasolie, uitstroom waterstofontzwaveling, Raffinaderijgas
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid