monomethyldibroomdifenylmethaan Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 3/29/2023 om: 9:54 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Monomethyldibroomdifenylmethaan

Stofgegevens

 
Stofnaam
monomethyldibroomdifenylmethaan
Stofafkorting
DBBT
Engelse naam
monomethyl-dibromo-diphenyl methane bromobenzylbromotoluene, mixture of isomers
CAS-nummer
99688-47-8
EG-nummer
402-210-1
Synoniem
broombenzylbroomtolueen, mengsel van isomeren
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS gechloreerde en gebromeerde koolwaterstoffen
Emissiegegevens ZZS-Navigator (opens in a new tab)
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 3/29/2023 om: 9:54 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
monomethyldibroomdifenylmethaan (DBBT)
(99688-47-8)
Specifieke naam op ZZS
Datum toevoeging 30-05-2017
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
monomethyldibroomdifenylmethaan (DBBT)
(99688-47-8)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
monomethyldibroomdifenylmethaan (DBBT)
(99688-47-8)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII monomethyldibroomdifenylmethaan, broombenzylbroomtolueen, mengsel van isomeren. Handelsnaam: DBBT
Beperkingsvoorwaarden volgens REACH Annex XVII

Toelichtende voetnoten

1:

Deze stof wordt als ZZS aangemerkt omdat deze is opgenomen in Annex XVII van REACH vanwege PBT eigenschappen.

Let op!

Geprint op: 3/29/2023 om: 9:54 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 3/29/2023 om: 9:54 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen (opens in a new tab)

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.

Toelichtende voetnoten