hexachloorcyclopentadieen Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 12:27

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

hexachloorcyclopentadieen

 

Stofgegevens

CAS-nummer
77-47-4
EG-nummer
201-029-3
UN-nummer
2646
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Stofafkorting
HCCPD
Engelse naam
hexachlorocyclopentadiene
Synoniemen
1,2,3,4,5,5-hexachloor(1,3-)cyclopentadieen
1,2,3,4,5,5-hexachloro(1,3-)cyclopentadiene
Aquo-code
HCCPD
SIKB-id
2339
Molecuulformule
C5-Cl6
SMILES
ClC1=C(Cl)C(Cl)(Cl)C(Cl)=C1Cl
Functionele stofgroepen
Stoffenlijst rampeninterventiewaarden
Lijst ZZS
Lijst ADR
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
Chemische stofgroepen
organochloorverbindingen
ZZS gechloreerde en gebromeerde koolwaterstoffen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 12:27

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
hexachloorcyclopentadieen (HCCPD)
(77-47-4)
Specifieke naam op ZZS
hexachloorcyclopentadieen; 1,2,3,4,5,5-hexachloor(1,3-)-cyclopentadieen
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
hexachloorcyclopentadieen (HCCPD)
(77-47-4)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 12:27

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm hexachloorcyclopentadieen (HCCPD)
(77-47-4)
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR
1,22E-04 µg/m3
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost)
3,61E-01 µg/l
Milieu Sediment Sediment indicatief MTR
Milieu Grond Grond Indicatief MTR
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 10 min
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 10 min
1,6 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 10 min
4,7 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 30 min
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 30 min
0,66 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 30 min
2,0 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur
0,39 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur
1,2 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Level of distinct odour awareness (LOA)
5,3 mg/m3

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 12:27

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
hexachloorcyclopentadieen (HCCPD)
(77-47-4)
UN-nummer 2646
Benaming en beschrijving 3.1.2 HEXACHLOORCYCLOPENTADIEEN
Klasse 2.2 6.1
Classificatiecode 2.2 T1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
Etiketten 5.2.2 6.1
Bijzondere bepalingen 3.3 354
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P602
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP8 MP17
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T20
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2
ADR tanks: Tankcode 4.3 L10CH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TE21 TU14 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (C/D)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV1 CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9 S14
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 66

Voetnoten

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
hexachloorcyclopentadieen (HCCPD)
(77-47-4)
UN-nummer 2646
Benaming en beschrijving 3.1.2 HEXACHLOORCYCLOPENTADIEEN
GEVI-code 66
Stofindeling weg en spoor LT2
Stofindeling water LNR

Voetnoten