ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Water

tonen verbergen

Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen als het raffinaat uit een zwavelzuurbehandelingsproces. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C11 tot en met C20, met een kooktraject van ongeveer 205°C tot 345°C. Gasolie - niet gespecifieerd destillaten (aardolie), met zuur behandelde middenfractie behoort tot ZZS aardoliederivaten