4,4'-sulfonylbis[2,6-dibroomfenol] Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 19-7-2024 om: 23:18

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

4,4'-sulfonylbis[2,6-dibroomfenol]

 

Stofgegevens

CAS-nummer
39635-79-5
EG-nummer
254-551-9
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
4,4'-sulphonylbis[2,6-dibromophenol]
Synoniem
2,6-dibromo-4-(3,5-dibromo-4-hydroxybenzenesulfonyl)phenol
Molecuulformule
C12-H6-Br4-O4-S
SMILES
OC1=C(Br)C=C(C=C1Br)S(=O)(=O)C1=CC(Br)=C(O)C(Br)=C1
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroepen
ZZS gebromeerde brandvertragers
ZZS fenolen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 19-7-2024 om: 23:18

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
4,4'-sulfonylbis[2,6-dibroomfenol]
(39635-79-5)
Specifieke naam op ZZS
Datum toevoeging
8-11-2019

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
4,4'-sulfonylbis[2,6-dibroomfenol]
(39635-79-5)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 19-7-2024 om: 23:18

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 19-7-2024 om: 23:18

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid