Basisolie - niet gespecifieerd koolwaterstoffen C20-50-, residuolie hydrogenering vacuümdestillaat Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 16:26

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Basisolie - niet gespecifieerd koolwaterstoffen C20-50-, residuolie hydrogenering vacuümdestillaat

 

Stofgegevens

CAS-nummer
93924-61-9
EG-nummer
300-257-1

Engelse naam
Hydrocarbons, C20-50, residual oil hydrogenation vacuum distillate, Baseoil - unspecified
Synoniemen
Hydrocarbons, C20-50, residual oil hydrogenation vacuum distillate
Baseoil - unspecified
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS aardoliederivaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 16:26

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
Basisolie - niet gespecifieerd koolwaterstoffen C20-50-, residuolie hydrogenering vacuümdestillaat
(93924-61-9)
Specifieke naam op ZZS
Basisolie - niet gespecifieerd koolwaterstoffen C20-50-, residuolie hydrogenering vacuümdestillaat
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 16:26

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 16:26

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
Basisolie - niet gespecifieerd koolwaterstoffen C20-50-, residuolie hydrogenering vacuümdestillaat
(93924-61-9)
Specifieke naam CMR
Basisolie - niet gespecifieerd koolwaterstoffen C20-50-, residuolie hydrogenering vacuümdestillaat
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid