tris(2-chloorethyl)fosfaat | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 9/28/2021 om: 4:16 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Tris(2-Chloorethyl)Fosfaat

Stofgegevens

 
Stofnaam
tris(2-chloorethyl)fosfaat
Stofafkorting
TCEP
Engelse naam
tris(2-chloroethyl) phosphate
CAS-nummer
115-96-8
EG-nummer
204-118-5
Aquo-code
T2ClC2yPO4
SIKB-id
1599
Synoniem
tri(2-chloorethyl)fosfaat
tris(2-chloroethyl)phosphate
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Chemische stofgroep
ZZS gechloreerde en gebromeerde koolwaterstoffen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 9/28/2021 om: 4:16 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
tris(2-chloorethyl)fosfaat (TCEP)
(115-96-8)
Specifieke naam op ZZS tris(2-chloorethyl)fosfaat
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Op ZZS lijst vanwege REACH Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
tris(2-chloorethyl)fosfaat (TCEP)
(115-96-8)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
tris(2-chloorethyl)fosfaat (TCEP)
(115-96-8)
Specifieke naam in REACH bijlage XIV tris(2-chloorethyl)fosfaat (TCEP)
Verbod en vrijstelling volgens REACH Bijlage XIV

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 9/28/2021 om: 4:16 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 9/28/2021 om: 4:16 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 9/28/2021 om: 4:16 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR volgens CLP
tris(2-chloorethyl)fosfaat (TCEP)
(115-96-8)
Specifieke naam CMR tris(2-chloorethyl)fosfaat
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR-stoffen SZW
tris(2-chloorethyl)fosfaat (TCEP)
(115-96-8)
Specifieke naam op SZW-lijst tris(2-chloorethyl)fosfaat
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2021-31285

Toelichtende voetnoten