nikkeldibenzoaat Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 19:27

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

nikkeldibenzoaat

 

Stofgegevens

CAS-nummer
553-71-9
EG-nummer
209-046-8

Engelse naam
nickel dibenzoate
Synoniem
nikkelbenzoaat
Molecuulformule
C14-H10-Ni-O4
SMILES
C1=CC=C(C=C1)C(=O)[O-].C1=CC=C(C=C1)C(=O)[O-].[Ni+2]
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Chemische stofgroep
ZZS nikkel en nikkelverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 19:27

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
nikkeldibenzoaat
(553-71-9)
Specifieke naam op ZZS
nikkeldibenzoaat
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
nikkeldibenzoaat
(553-71-9)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
nikkeldibenzoaat
(553-71-9)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII
nikkel en nikkelverbindingen
Beperkingsvoorwaarden volgens
Beperkingsvoorwaarden volgens restrictie 28, 29 en 30

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 19:27

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm nikkeldibenzoaat
(553-71-9)
Milieu Lucht Lucht EU-streefwaarde
0,02 µg/m3

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 19:27

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
nikkeldibenzoaat
(553-71-9)
Specifieke naam CMR
nikkeldibenzoaat
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens
CMR Categorie 2 volgens

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
nikkeldibenzoaat
(553-71-9)
Specifieke naam op SZW-lijst
nikkelbenzoaat
SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen
SZW-lijst met voor de voortplanting giftige stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid